ugyfel@fullconenergy.hu

+36 70 883 6868

GYIK

 

1. Nem lesz abból gond, hogy az E.ON-tól, MVM-től stb. kapom az áramot, de nem velük vagyok leszerződve?

Természetesen nem. A hálózati elosztó társaság és a kereskedő két külön társaság. A hálózati (elosztói) engedélyes társaságok a fizikai hálózat tulajdonosai (vezetékek… villanyóráig), az energiával kereskedő társaságok pedig a rajta átfolyó áramot árusítják. Kereskedőt az ügyfelek a meghatározott feltételek mellett válthatnak. Az áram továbbra is ugyanarról a hálózatról érkezik.

2. Vidéki felhasználási hellyel rendelkezünk, akkor is köthetek-e szerződést?

Igen. Szolgáltatásunk országos lefedettségű, időpontegyeztetés és a részletek miatt kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.

3. Mi az a kereskedőváltás?

Áramszolgáltatás tekintetében két fontos terület van: a) hálózati elosztó társaságok b) árammal kereskedő vállalatok. A hálózati (elosztói) engedélyes társaságok a fizikai hálózat tulajdonosai (vezetékek… villanyóráig), az energiával kereskedő társaságok pedig a rajta átfolyó áramot árusítják. Történelmi okok miatt elképzelhető, hogy Önnél a hálózati elosztó cég és a kereskedő ugyanaz, vagy ugyanahhoz a cégcsoporthoz tartozik. Ez azonban nem kötelező. Mindenki szabadon választhat energiakereskedőt a piacról.

4. Ha hálózati problémám van, akkor kihez kell fordulnom a jövőben? A kereskedőhöz?

A kötelező mérőóra leolvasással és a hálózati problémákkal a területileg illetékes elosztó céget kell keresni továbbra is (hálózati engedélyesek). Energiakereskedelmi, számlázási és kintlévőségekkel kapcsolatban pedig minket a kapcsolati telefonszámunkon vagy e-mailben.

5. Nem én vagyok a villanyóra tulajdonosa, válthatok én is kereskedőt?

Nem. A fogyasztási hely tulajdonosával tudunk szerződést kötni, akinek a nevén van a villanyóra. Ha Ön csak bérlő vagy haszonélvező, akkor a villanyóra tulajdonosa tudja csak a kereskedőváltási folyamatot elindítani.

6. Több fogyasztási hellyel rendelkezem, hány szerződést kell kötnöm?

Ha egy időben köti a szerződést minden fogyasztási helyre, akkor elég egy szerződést kötni, de később nem lehet új fogyasztási helyet a meglévő szerződésbe bevonni.

7. Hónapok múlva lesz a határozott idejű szerződésem fordulója. Mikor érdemes Önöket keresnem?

Bármikor, ugyanis tanácsadó kollégáink előzetesen felmérik az Ön igényeit, illetve megnézik, hogy az adott piaci környezetben mennyit tudna költséget csökkenteni. A váltás időpontja attól függ, hogy a jelenlegi szolgáltatójával milyen feltételekkel kötött szerződést (milyen időtávra, mekkora kötbér fizetéssel (!)… A határozott idejű szerződések esetében a lejárat előtt minimum 30 nappal kell a jelenlegi kereskedője felé jelezni, ha szolgáltató váltását tervezi. Ez a dátum a jelenlegi szerződésében szerepel, általában 30-90 nap közötti, és szerződésenként eltérő lehet, ezért mindenképpen nézze meg azt! A szerződésben szerepelő felmondási időt minden esetben be kell tartani, ha egy napot is csúszik, akkor a jelenlegi szerződésébe beragad.

8. Határozatlan idejű szerződésem van jelenleg, mikor érdemes váltanom?

Bármikor, de mindenképp meg kell nézni a felmondási feltételeket a szerződésében, ugyanis szolgáltatónként eltérő lehet a felmondási idő. Ez kereskedőfüggő, általában 30-90 nap között időtávra tehető. Kérje ingyenes tanácsadásunkat és segítünk szerződése értelmezésében!

9. Jár szerelési munkálatokkal, ha kereskedőt váltok?

Nem, semmilyen szerelés nem történik. A kereskedőváltást úgy kell elképzelni, mint mikor mobiltelefonszolgáltatót váltunk. A készüléke megmarad, csupán kedvezőbb díjcsomagra vált egy másik szolgáltatónál. A villamosenergia-piacon is így működik: minden tárgyi eszköze (mérőóra) változatlanul megmarad, csupán az áramszámlája lesz alacsonyabb.

10. A villamosenergia-számlám végösszege több tételből áll össze. A kedvezőbb ár azt jelenti, hogy minden tételből kapok kedvezményt?

Nem. A számla végösszege több tételből áll, melyek:

A. Energiadíj (erre kötünk szerződést)

B. Hálózati elosztói díjak (pl., rendszerhasználati díj, átviteli rendszerirányítási díj, elosztói forgalmi díj, elosztói alapdíj…)

A hálózati elosztói díjak a közvetített díjak, ezeket az elosztó társaságnak -más néven elosztói engedélyesek- (E.ON, E.ON-ELMŰ, MVM ÉMÁSZ, MVM DÉMÁSZ, OPUS TITÁSZ) kell fizetni, ez minden hálózati elosztó cégnél azonos nagyságú. Többek között azért kell fizetni, hogy az áramellátás folyamatosságával kapcsolatos költségeket fedezni tudják és hogy a villamosenergia-rendszer biztonságosan tudjon működni. Ezen változtatni nem lehet. Ez a kereskedőtől teljesen független, ennek mértékéről az elosztó társaság tud tájékoztatást adni, és a kereskedőváltozás esetén ennek a díja nem változik.

Az energiadíj az a tétel, mely kedvezőbb lesz.

11. Mi a kereskedőváltás folyamata?

a; meg kell nézni a jelenlegi szerződés felmondásának feltételeit vagy lejáratát

b; írásban fel kell mondania a jelenlegi szerződését (ezzel indul a kereskedőváltás bejelentése)

c; visszaigazolást megvárni (kb. 5 napon belül kell megkapnia, de ez kereskedőnként változó lehet)

d; általunk kiküldött ajánlat elfogadása

e; szerződéskötés megvalósulása

12. Mikor nem jöhet létre a kereskedőváltás?

Ha a meglévő szerződés nem kerül felmondásra. (Ha pl tartozása, lejárt kötelezettsége van.)

13. Milyen dokumentumok kellenek a kereskedőváltáshoz?

Felhasználó,

a) az igénylő (felhasználó) azonosító adatai (természetes személy esetén: neve, anyja neve, születési helye, ideje, nem

természetes személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám vagy egyéb nyilvántartási szám,

bankszámlaszám, a cégképviseletre jogosult személy adatai), bejegyzést igazoló okirat

b) Természetes személy Felhasználó hozzájárulása esetén a következők is: születési neve, vállalkozói igazolványszáma

c) cég képviseletre jogosult(ak) neve, aláírási címpéldánya

d) szerződéses, energetikai, számlázási ügyben kapcsolattartók neve,

elérhetősége (postacím, telefon, email)

A bejegyzést igazoló okirat lehet:

• hatályos, és 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat, vagy a www.ecegjegyzek.hu oldalról letöltött cégkivonat, és

• aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására), vagy

• egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat

• társasház esetében közös képviselő megválasztásáról szóló határozat

 

Szerződéskötés előtt szükségünk lesz vállalkozása NAV nullás igazolására is.

14. Szerződéskötés után lecserélik-e a villanyórámat?

Nem.

15. Lesz -e fennakadás az áramszolgáltatásban az átállás ideje alatt?

Nem, ez csak adminisztrációs folyamat. Az ellátás folytonosságát és annak minőségét nem érinti.

16. Mikortól kapom az új számlámat?

Amíg az új szerződése életbe nem lép, addig a jelenlegi kereskedőjétől. Tőlünk pedig az új szerződés érvénybe lépését követően.

17. Mikortól érvényes az új ár?

Az új szerződés érvénybe lépésétől.

18. Kitől fogok számlát kapni a jövőben?

Társaságunktól, a Fullcon Energy Kft.-től.

19. Hány számlát fogok kapni havonta?

Fogyasztási helyenként egy számlát küldünk.

20. Kell-e módosítanom az állandó átutaláson vagy csoportos beszedésen?

Igen, miután az új számlát megkapta tőlünk, a régi megbízásait állítsa le.

Kérdezzen tőlünk